Wat doet… de psycholoog?

Buikpijn kan niet alleen fysieke, maar ook psychische of emotionele oorzaken hebben. Bijvoorbeeld angsten, langdurige spanningen of opgekropte emoties. Wanneer het vermoeden bestaat dat dit soort factoren meespelen bij de buikpijn, dan wordt de psycholoog betrokken bij de therapie.

De psycholoog kijkt samen met de cliënt naar welke psychische of emotionele factoren een oorzaak van de buikpijn kunnen zijn. De behandeling is er dan op gericht om deze klachten te verminderen of verhelpen. Daarnaast heeft de psycholoog nog een andere rol, namelijk het leren omgaan met pijn. Van pijn is bekend dat het erger wordt (of in ieder geval erger voelt) naarmate je er meer op let. De psycholoog kan dus ook een belangrijke rol spelen in het leren omgaan met pijn, waardoor de klachten afnemen.

De behandeling

Binnen de buikpijnpoli bestaat de behandeling door een psycholoog eruit dat er in eerste instantie psycho-educatie in kleine groepjes wordt aangeboden, waarbij uitleg wordt gegeven over hoe pijnmechanismen werken. Op deze manier ga je pijn beter begrijpen en krijgt er daardoor controle over. De psycho-educatie wordt gegeven door GZ-psycholoog Frits Winter. Hij heeft verschillende boeken geschreven over pijn, waaronder het boek Pijn de Baas.

Wanneer blijkt dat de psycho-educatie niet voldoende is, kunnen individuele sessies worden ingepland. De invulling hiervan is erg afhankelijk van de specifieke problematiek van de cliënt.

053 - 7920016 (Twente)

0544 - 793001 (Achterhoek)